FAQ

Dla kogo przeznaczony jest portal?
Portal przeznaczony jest dla wszystkich którzy zastanawiają się nad wartością rynkową własnej nieruchomości a nie muszą lub nie chcą korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego

Skąd pochodzą analizy publikowane w portalu?
Analizy poszczególnych rodzajów nieruchomości przygotowywane są przez rzeczoznawców majątkowych na podstawie cen transakcyjnych odnotowywanych w poszczególnych gminach. Rzeczoznawcy majątkowi określając wartość rynkową nieruchomości opierają się właśnie na analizie rynku nieruchomości wykonywanej dla konkretnych rodzajów nieruchomości, analizę taką umieszczają w operacie szacunkowym.

Do jakich celów można wykorzystać dane publikowane w portalu?
Dane publikowane w portalu mogą być pomocne w określaniu wartości nieruchomości między innymi w celu określenia ceny ofertowej przy sprzedaży nieruchomości, przy określeniu wartości nieruchomości w rozliczeniach pomiędzy współwłaścicielami , przy ustaleniu wartości nieruchomości przy darowiznach

Czy aby uzyskać dostęp do analizy rynku nieruchomości należy założyć konto?
Uzyskanie dostępu do analizy następuje po dokonaniu opłaty za dostęp do treści. W czasie procesu zakupu automatycznie zakładane jest konto użytkownika . Posiadacz konta można uzyskać do niego dostęp po zalogowaniu.