Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu 100analiz.pl:

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis www.100analiz.pl oferuje Użytkownikom możliwość zapoznania się z analizami rynku nieruchomości w wybranych gminach na terenie Polski,
 3. Właścicielem Serwisu jest firma EMAR Mariusz Nakoneczka z siedzibą w Garbatce Letnisko, 26-930 , ul. Kruczkowskiego 16. NIP 812-140-27-47 regon: 670951854

Definicje

Serwis – serwis internetowy o nazwie „100analiz.pl”,
Użytkownik – każdy kto używa Serwisu, zapoznaje się z jego treścią i/lub zakupuje  analizy rynku nieruchomości

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu bez zakupu analizy rynku nieruchomości nie wymaga spełnienia przez Użytkownika żadnych wymogów formalnych.
 2. Korzystanie z Serwisu z zakupem analizy rynku nieruchomości wymaga założenia konta użytkownika. Konto zakładane jest automatycznie podczas procesu zakupu analizy. O automatycznym założeniu konta Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail. Użytkownik posiadający konto w Serwisie może edytować swoje dane po zalogowaniu.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu musi mieć włączoną obsługę plików cookies
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Firma EMAR Mariusz Nakoneczka zbiera dane o Użytkownikach którzy z niego korzystają. Dane zbierane są automatycznie. Zebrane informacje nie są przyporządkowane do określonych osób (Użytkowników). Zakres zbieranych danych obejmuje m. in.: wykorzystywaną przeglądarkę, system operacyjny, liczbę gości, średni czas odwiedzin, wywołane strony. Dane są zbierane w celu badania użyteczności Serwisu oraz jego funkcjonowania.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela Serwisu, które podane zostały podczas realizacji zamówienia, rejestracji konta lub wprowadzone przez panel administracyjny w późniejszym terminie. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczona przez właściciela Serwisu  usługa. Dane osobowe gromadzone w Serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji wysyłanej na podany przez siebie adres e-mail obejmującej komunikaty systemowe, treści reklamowe związane z Serwisem, a także w celach związanych ze świadczeniem usługi przez właściciela Serwisu. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu

Zakres informacji udostępnianych w Serwisie

W Serwisie Użytkownik może uzyskać wgląd do analiz rynku nieruchomości w wybranych lokalizacjach na terenie Polski.

Płatności , sposób dostępu do zakupionych danych, ograniczenia

 1. Formą płatności za korzystanie z Serwisu jest przelew bankowy  realizowany za pośrednictwem platformy tpay (dawne transferuj.pl) obsługiwanej przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 2. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu należności na koncie tpay Serwisu , na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika zostanie przesłany link umożliwiający przeglądanie zakupionej treści.  Dostęp do treści jest aktywny przez 30 dni.
 3. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zgłosić ten fakt w formularzu zakupu, lub pocztą elektroniczną na adres admin@100analiz.pl , oraz podać dane do faktury. Faktura VAT wystawiona zostanie w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty od Użytkownika pod warunkiem otrzymania danych koniecznych do wystawienia faktury. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany w formularzu zakupu adres e-mail Użytkownika.
 4. Analizy rynku nieruchomości publikowane w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do celów własnych. Zakazuje się Użytkownikowi rozpowszechniania zakupionych analiz w jakiejkolwiek formie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu udostępnienia najwyższej jakości analiz publikowanych w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności:

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres: admin@100analiz.pl

Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie pytania lub uwagi odnośnie Serwisu oraz prezentowanych w nim treści i danych prosimy kierować za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Serwisie lub na adres e-mail: admin@100analiz.pl
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela Serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu jego udostępnienia w Serwisie, z zastrzeżeniem, że usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian udostępnione są na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory wynikłe z umowy zawartej w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygane będą przez sądy polskie.

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2018